Shear Modulus of an Element

on . Posted in Chemical Elements

Shear modulus is a material property that characterizes how a material deforms under shear stress.  It is a measure of the material's resistance to deformation when subjected to forces that act parallel to one of its surfaces while its opposite surfaces are held fixed.

The shear modulus is used in the study of material mechanics and elasticity.  It provides information about how a material responds to shear forces, which are forces that act parallel to a surface or a plane within the material.  Different materials have different shear moduli, reflecting their unique mechanical properties.  In isotropic materials (materials with the same properties in all directions), the shear modulus is related to other elastic constants such as the Young's modulus and Poisson's ratio.

 

Shear Modulus of an Element

Element Name Element Symbol Shear Modulus  \(GPa\)
Actinium Ac N/A
Aluminum Al 26
Americium Am N/A
Antimony Sb 20
Argon Ar N/A
Arsenic As N/A
Astatine At N/A
Barium Ba 4.9
Berkelium Bk N/A
Beryllium Be 132
Bismuth Bi 12
Bohrium Bh N/A
Boron B N/A
Bromine Br N/A
Cadmium Cd 19
Caesium Cs N/A
Calcium Ca 7.4
Californium Cf N/A
Carbon C N/A
Cerium Ce 14
Chlorine Cl N/A
Chromium Cr 115
Cobalt Co 76
Copper Cu 48
Curium Cm N/A
Darmstadtium Ds N/A
Dubnium Db N/A
Dysprosium Dy 25
Einsteinium Es N/A
Erbium Er 28
Europium Eu 7.9
Fermium Fm N/A
Fluorine F N/A
Francium Fr N/A
Gadolinium Gd 22
Gallium Ga N/A
Germanium Ge N/A
Gold Au 27
Hafnium Hf 30
Hassium Hs N/A
Helium He N/A
Holmium Ho 26
Hydrogen H N/A
Indium In N/A
Iodine I N/A
Iridium Ir 210
Iron Fe 82
Krypton Kr N/A
Lanthanum La 14
Lawrencium Lr N/A
Lead Pb 5.6
Lithium Li 4.2
Lutetium Lu 27
Magnesium Mg 17
Manganese Mn N/A
Meitnerium Mt N/A
Mendelevium Md N/A
Mercury Hg N/A
Molybdenum Mo 20
Neodymium Nd 16
Neon Ne N/A
Neptunium Np N/A
Nickel Ni 76
Niobium Nb 38
Nitrogen N N/A
Nobelium No N/A
Osmium Os 222
Oxygen O N/A
Palladium Pd 44
Phosphorus P N/A
Platinum Pt 61
Plutonium Pu 43
Polonium Po N/A
Potassium K 1.3
Praseodymium Pr 15
Promethium Pm 18
Protactinium Pa N/A
Radium Ra N/A
Radon Rn N/A
Rhenium Re 178
Rhodium Rh 150
Roentgenium Rg N/A
Rubidium Rb N/A
Ruthenium Ru 173
Rutherfordium Rf N/A
Samarium Sm 20
Scandium Sc 29
Seaborgium Sg N/A
Selenium Se 3.7
Silicon Si N/A
Silver Ag 30
Sodium Na 3.3
Strontium Sr 6.1
Sulfur S N/A
Tantalum Ta 67
Technetium Tc N/A
Tellurium Te 16
Terbium Tb 22
Thallium Tl 2.8
Thorium Th 31
Thulium Tm 31
Tin Sn 18
Titanium Ti 44
Tungsten W 161
Ununbium Uub N/A
Ununhexium Uuh N/A
Ununoctium Uuo N/A
Ununpentium Uup N/A
Ununquadium Uuq N/A
Ununseptium Uus N/A
Ununtrium Uut N/A
Uranium U 111
Vanadium V 47
Xenon Xe N/A
Ytterbium Yb 10
Yttrium Y 26
Zinc Zn 43
Zirconium Zr 33
   Element Name     Element Symbol     Shear Modulus  \(GPa\)  

 

Piping Designer Logo 1 

 

Tags: Modulus Chemical Elements